HOME PUNCTE DE LUCRU LEGISLATIE TRANSPORT COMISIONAR IN VAMA LOGISTICA CASA DE EXPEDITIE

SERVICII


Activitatea actuală şi viitoare a RCS Comisionar S.A. este orientată spre piaţa serviciilor care, conform previziunilor organismelor naţionale şi internaţionale în domeniu, va cunoaşte o extindere semnificativă în viitor.

S.C. RCS Comisionar S.A. a reuşit în cei aproximativ 8 ani de activitate să obţină performanţe econimico-financiare remarcabile care i-au permis încadrarea în categoria întreprinderilor mijlocii.
Totodată S.C. RCS Comisionar S.A. s-a situat pe locuri fruntaşe în ierarhia firmelor de profil din ţară, din Municipiul Bucureşti şi din sectorul 1 al Capitalei (unde are sediul social firma), astfel:
-în anul 2000:
-        locul 1 pe Municipiul Bucureşti la capitolul "servicii sociale" pentru întreprinderi mijlocii;
-        locul   3   pe   ţară,   după   rezultatele economico-financiare,   în   domeniul   "servicii sociale" pentru întreprinderi mijlocii.
-în anul 2001:
-        locul 9 pe Municipiul Bucureşti la capitolul "servicii sociale" pentru întreprinderi mijlocii.
-în anul 2002:
-        locul  7 pe Sectorul  1   al  Minicipiului Bucureşti,   în   categoria   "transporturi"   pentru întreprinderi mijlocii.

Principalele servicii prestate de S.C. RCS Comisionar S.A. se efectuează în sistem integrat, utilizând mijloace moderne adecvate şi un personal cu înaltă calificare, profesionist şi motivat pentru prestarea serviciilor de înaltă calitate.

Cele mai bune dovezi ale nivelului de competitivitate a serviciilor prestate de S.C. RCS Comisionar S.
A. sunt reprezentate de următoarele argumente:
-        creşterea an de an a cifrei de afaceri:
-        creşterea numărului de clienţi cu care firma are contracte finalizate sau în derulare pentru astfel de servicii;
-        locurile de top ocupate de societate în competiţia   dintre   întrepriderile   mijlocii prestatoare de astfel de servicii.

în ceea ce priveşte viitorul, societatea noastră a demarat o investiţie importantă, de amplasare a noului sediu operaţional în Bucureşti, Drumul Dealul Bisericii nr. 62-78, sector 4 pe un teren cu o suprafaţă de 15.000m2.
Acest teren este adiacent viitorului inel de centură al Bucureştiului ceea ce este foarte atractiv din punctul de vedere al accesului mijloacelor de transport, indiferent de tonajul acestora.
Având în vedere cele arătate anterior ne-am propus să construim o clădire de birouri clasa A, cu o suprafaţă de 2800 m2 şi un depozit multifuncţional cu o suprafaţa de 3500 m2.

Esenţa activităţii noastre se poate exprima sintetic în doua cuvinte: eficienţă şi calitate.
Astfel RCS Comisionar S.A. oferă o gamă diversă de servicii integrate de logistică cu scopul de a răspunde tuturor cerinţelor clienţilor noştri:

1.        consultanţă vamală;
2.        întocmire documente operaţiuni :
-        import / achiziţii de mărfuri din spaţiul comunitar;
-        admitere temporară;
-        export / livrări de mărfuri în spaţiul comunitar;
-        raport statistic / raport fiscal;
-        perfecţionare activă, pasivă;
-tranzit;
-antrepozitare;
-leasing; -cesiuni;
-        aplicare proceduri simplificate de vămuire.
3.        depozitare şi manipulare sub supraveghere vamală;
4.        antrepozitare în depozit vamal;
5.        logistică pentru mărfuri vămuite şi nevămuite;
6.        transport intern şl internaţional şi monitorizarea transporturilor;
7.        ridicări şi predări de documente de la domiciliul clientului;
8.        livrări şi distribuţie de mărfuri;
9.        mutări birouri şi efecte personale oriunde în Europa;
10. alte servicii conexe solicitate de client. 
Copyright 2007-2008 © RCS comisionar SA. All rights reserved.